שיחה ראשונה חינם

03-9505920

במקרים דחופים

052-6023388

לשליחת הודעה ,
נא מלא את כל השדות למטה:

  רשוי עסקים

  בדיקה מוקדמת של הצורך ברישיון עסק ושל התהליך, הדרישות והתנאים לקבלתו כמו גם של מידע על הנכס בו הינך מתכוון לפתוח את העסק, יוכלו להקל עליך את התהליך ולחסוך ממך הוצאות מיותרות וימנע ממך סנקציות משפטיות ומינהליות בגין ניהול עסק ללא רישיון.

  חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 מסדיר את הנורמות הכלליות למתן רישוי לעסקים, הטעונים רישוי, בתחומים שונים.

  1. להלן החוק:

  (א) שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן:

  (1) איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;

  (2) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;

  (3) בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;

  (4) מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;

  (5) בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;

  (6) קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.

  צו רישוי עסקים

  2. מהו רישיון לניהול עסק?

  • חוק רישוי עסקים מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה- 1995 בקבלת רישיון על ידי הרשות המקומית.
  • הרישיון לניהול העסק הוא אישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
  • רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה על פי מטרות החוק ולטובת הציבור
  • אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית
  • ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית על פי החוק והעוסק בכך צפוי לצו סגירה, קנסות גבוהים ולמאסר
  • החוק מחייב את בעל העסק להציג את הרישיון במקום בולט בעסק

  3. מי חייב ברישיון עסק?

  • כל אדם, או תאגיד כמו חברה פרטית או ציבורית, עמותה, מלכ"ר, רשות או גוף כלשהו המנהל עסק אשר מוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995.
  • בחנות ששטח המכירה הוא 500 מ"ר לפחות העסק חייב ברישיון עסק ללא קשר לסוג המוצרים הנמכרים
  • כל שינוי בעסק או בבעליו מחייבת הגשת בקשה חדשה כמפורט להלן:
  • הגדלה או הקטנת שטח העסק
  • שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק
  • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפרטים
  • שינוי בבעלות – תוספת שותף, העברת בעלות וכדומה
  • שינוי בעלות במקרה פטירה של בעל העסק הנפטר והעברתו לידי בן זוג, הורים, או לידי צאצאיו של הנפטר. תוקפו של הרישיון הקודם יחשב עד היום שבו היה פג תוקפו, אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה לפי המוקדם.

  4. חלוקת הצו לקבוצות הרישוי:

  לכל קבוצה ישנה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי וליד כל עסק מסומן איזה גורמים נדרשים לאשר את העסק לפני מתן הרישיון. סך הכול ישנם כ-200 סוגי עסקים החייבים רישוי ביניהם מסעדות, אטליזים, בתי קפה, מזנונים מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל מיני סוגים, ייצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם וכדומה.

  בצו רישוי עסקים מחולקים העסקים ל-10 תחומי עיסוק כדלהלן:

  • קבוצה 1: בריאות רוקחות וקוסמטיקה.
  • קבוצה 2: דלק ואנרגיה.
  • קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים.
  • קבוצה 4: מזון קבוצה.
  • קבוצה 5: מים ופסולת.
  • קבוצה 6: מסחר ושונות.
  • קבוצה 7: עינוג ציבורי נופש וספורט.
  • קבוצה 8: רכב ותעבורה.
  • קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה.
  • קבוצה 10: תעשייה מלאכה כימיה ומחצבים.

  5. סוגי עסקים הפטורים מחובת רישוי עסק:

  ​רק עסקים המוגדרים בצו חייבים ברישוי ולכן כל האחרים פטורים. לדוגמא: משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד. כמו כן, פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים, מכירת הלבשה והנעלה, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים, ועוד רבים. במקרה של ספק לגבי חובת הרישוי, פנה למחלקת רישוי עסקים לבירור.

  6. סוגי רישיונות עסק:

  רשות הרישוי מנפיקה סוגים שונים של רישיונות העסק המפורטים להלן:

  • רישיון תקופתי – רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים, ובהתאם לתקנות רישוי עסקים לסוגי עסקים מסוימים. בתום מועד הרישיון מתקיים הליך חידוש רישיון ביוזמת רשות הרישוי.
  • היתר זמני – היתר שניתן לעסק שתוקפו אינו עולה על שנה. היתר זמני יכול להינתן במידה ואחד מגורמי הרישוי החליט להגביל את הרישיון לתקופה הקצרה משנה אחת.
  • רישיון זמני – הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת. למשל במקרים שלנכס ניתן היתר בניה לשימוש חורג" לתקופה קצובה.

  רישיון:

  • הרישיון תוקפו הוא בהתאם לתקנות החוק.
  • כפוף לתנאים המצורפים או שתיווספו אליו.
  • אינו ניתן להעברה.
  • אינו בר תוקף אם בעליו העביר את עסקו למקום אחר, או אם שונו תנאי המקום שבו מתנהל העסק על ידי בניה או באופן אחר, וכן אם חל שינוי בעיסוק.
  • אינו בר תוקף עם העברת הבעלות, או השליטה בעסק.

  ​ב-JH ג'ני חבשי משרד עו"ד ניתן להגיש עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים בתוך 60 יום מקבלת הודעת רשות הרישוי על דחיית בקשת הרשוי. כמו כן ניתן להגיש ערר לוועדת השגה ברשות המקומית אשר מטרתה לבחון מחדש דחייה ו/או סירוב לבקשה.

  פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע במייל: jeny@habashi-law.co.il, טלפון: 052-6023388, 03-9505320

  האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

  לשליחת הודעה,
  נא מלא את כל השדות למטה:

   /*')">*/ /* */
   פרסום עורך דין באינטרנט פרסום עורך דין באינטרנט
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support